Aktualisiert: 26.05.2020
waffensammlung.ch
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Parabellum 1902 American eagle


Typ Parabellum 1902 American eagle Stempel Adler/N, Beschuss IC
Serien-Nr. AE22906 Beschriftung rts.
Kaliber 9p Beschriftung lks. Mod 1902
American eagle
Zubehör Originalkoffer Baujahr 1982