Aktualisiert: 26.05.2020
waffensammlung.ch
 
  
  
  
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walther Modell 3


Typ Walther Modell 3 Stempel Krone über N
Stempel FZ mit Stern (Beschusstempel?)
Serien-Nr. 18888 Beschriftung rts. keine
Kaliber 7.65 Beschriftung lks. Selbstlade-Pistole cal 7.65 Walthers Patent
Zubehör Baujahr

Besonderes, Geschichte, Beschreibung

1. Ausführung, 13 Spannrillen, Seriennr am Griffstück rechts, hinter dem Anbzug