Aktualisiert: 06.07.2020
waffensammlung.ch
 
 
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walther PP


Typ PP 9 kurz Stempel Adler/N, Beschuss 1973
Serien-Nr. 56203 Beschriftung rts. keine
Kaliber 9 mm kurz Beschriftung lks. Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do
Modell PP Cal 9mm kurz
Made in Germany, Walther-Schleife
Zubehör Baujahr 1973