Aktualisiert: 24.08.2019
waffensammlung.ch
 
 
  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walther PPK, 9k


Typ PPK, 9k Stempel Adler/N, Beschuss IH
Serien-Nr. 802851 Beschriftung rts. keine
Kaliber 9 mm kurz Beschriftung lks. Carl Walther Waffenfabrik Ulm/Do
Modell PPK Cal 9 mm kurz, W. Germany
Walther-Schleife
Zubehör Baujahr 1987